VERZEKERING leden Danscentrum Pirouette V.Z.W.

Als onderdeel van een reglementaire inschrijving voldoet Danscentrum Pirouette V.Z.W. de ledenbijdrage aan Danssport Vlaanderen en zijn onze leden dan ook voor alle activiteiten onder onze naam verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Alle informatie hierover is te vinden op de website van Danssport Vlaanderen: https://www.danssportvlaanderen.be/voor-clubs/verzekeringen

Daar kan u eveneens het aangifteformulier terugvinden. 

Wanneer er zich een ongeval voordoet, gelieve het formulier zo volledig mogelijk ingevuld te mailen naar pirouette@dancepirouette.be
Vergeet zeker niet de laatste pagina in te laten vullen door de behandelende arts.